SPOSOBNOST MEDIJSTVA – Vse je energija.

Način dela so osebna videnja,spoznanja . Po telefonu pustite potrebne podatke, kjer pa ne morete tudi dobiti odgovorov takoj.Delo poteka po telefonskem pogovoru in ne osebno pri meni doma.

Odgovore ne dobite takoj ampak pokličete kasneje nazaj. 090-62-83


Razlaga in moč MEDIJSTVA: Tisti, ki se lahko na fizični ali duhovni način energetsko povežemo s hitrejšo frekvenco duhovnega telesa, imenujemo posredniki ali mediji. Medij je posrednik, ki povezuje duhovni in fizični svet. Medij lahko uporablja energijo, da z njeno pomočjo seže skozi tančico, ki ločuje fizično življenje od duhovnega. Pri medijskem posredovanju se vse misli, podobe, čustva prenašajo s pomočjo medij  nezavednega ali duhovnega.
Paranormalne zmožnosti ima vsakdo razvite do neke stopnje, ni pa vsakdo medij. Medij ni enako vedeževalec. Mediji imamo iste psihične zmožnosti, vendar za to še ni vsak, ki te zmožnosti ima, medij. Ljudje s posebnimi psihičnimi zmožnostmi in mediji sicer uporabljamo iste duhovne tehnike, vendar so med obojimi BISTVENE RAZLIKE. Oboji pa so telepatični. To pomeni neposredno prenašanje misli iz zavesti v zavest. Jaz imam te sposobnosti, zato lahko preberem neživ predmet ali človeka in se povežem z energijo, ki jo ima ta predmet ali  ki jo človek oddaja. V avri love tega človeka ali predmeta vidi njegovo preteklost in prihodnost.  S temi zmožnostmi lahko prek svojih občutenj in vida tudi sprejemam energijo predmeta ali osebe. Ker energijski svet nima časovne dimenzije, lahko kot ljudje s posebnimi psihičnimi zmožnostmi le redkokdaj umestimo podatke, ki so jih prejeli v točen časovni okvir.
Sposobna sem čutiti in ali slišati misli, glasove ali duhovne vtise iz duhovnega sveta. Duhovi tudi uporabljajo telepatijo. Medij lahko postane popolnoma receptiven za višje frekvence ali energije, na katerih vibrirajo duhovni ljudje. Zato se lahko duša duha spoji ali vtisne na nezavedno raven medija. Od tam gre sporočilo v zavedno in medij tako razodene, kar duh misli in čuti.

Način dela so osebna videnja,spoznanja . Po telefonu pustite potrebne podatke, kjer pa ne morete tudi dobiti odgovorov takoj.Delo poteka po telefonskem pogovoru in ne osebno pri meni doma.

Odgovore ne dobite takoj.