NUMEROLOGIJA

Numerologija se navezuje na, oziroma dopolnjuje druge vede in področja , ki preučujejo človeka, njegovo okolje in psiho. Dopolnjuje se z astrologijo, magijo, raznimi religijami, pa tudi z glasbo in matematiko. Osnovna predpostavka je, da je mogoče vse naše stvaritve in dogodke ponazoriti s števili. Vsako število ima neke posebne simbolne lastnosti in s pravilno interpretacijo teh simbolov lahko razložimo dogajanja v življenju posameznika ali širše družbe.Skrivnosti iz matematike so že v starih civilizacijah zaposlovale velike ume. Svečeniki so morali obvladati matematiko, da so lahko napovedovali Nilove poplave, določali kdaj bodo verske slavnosti, in sestavili koledar. Od tod do raziskovanja magičnega pomena številk je samo korak. Veliki grški matematik Pitagora je trdil, da “je vse število”, da so “števila vladarji oblik in idej, bistva in demonov”. Njegov vpliv na zgodovino filozofije je bil ogromen.
Med starimi ljudstvi so veljala števila 3,4,5,7,70 in 100 za sveta; zlasti 3 je bilo mistično število – “popolno” število 2 plus1. Pokličite 090 62 83, da izveste vaše srečne številke za loto, 3X3, jackpot…


Numerološka analiza temelji na posameznikovih osebnih rojstnih podatkih, kot so ime in priimek točen datum in letnica rojstva. Vsi ti podatki se pretvorijo v števila. Ta števila odražajo posameznikovo bistvo, njegove zmožnosti ali omejitve.
S pomočjo numerološke analize lahko ozavestimo naše pomanjkljivosti, in izkoristimo naše prednosti v našem vsakdanjem življenju. Lahko pa nam tudi razloži dogodke, ki so se nam dogodili v preteklosti in nas usmeri na pot pravilnega delovanja , da dosežemo želeno prihodnost.
Numerologija v povezavi z vedeževanjem iz kart daje najbolj celovit vpogled v bistvo posameznika. Numerologija je naša prihodnost prikazana v številkah od 1 do 9. Število 9 je zadnje človeško število. Človek nastaja 9 mesecev. Vsak od naših razvojnih ciklov traja 9 let. Numerologijo so razvijali kot znanost že pred več tisočletji v takratni Grčiji, Indiji, Egiptu in na Kitajskem. Temelji na predpostavki, da je ureditev našega sveta odsev harmonije vesolja, le to pa je zgrajeno na matematičnih vzorcih.