ASTROLOŠKA KARTA

Astrološke osebne karte, s planetarno postavitvijo, so težje za razlago in pri tem vam lahko pomagam jaz s svojimi večletnimi izkušnjami. Pokličite 090 62 83 in se posvetujte z menoj.

Poznamo jih več vrst. Najbolj razširjena pa je rojstna karta. Pri risanju rojstne karte moramo izračunati položaje Sonca, Lune in planetov ob točno tistem času, za katerega rišemo karto. Izdelava rojstne karte ni težavna a postopek zahteva veliko potrpežljivosti in zavzetosti, vendar gre le za matematične izračune, dobro opazovanje in sintezo. Računi so precej enostavni in računamo jih najhitreje z žepnimi računalniki ali z računalniškimi programi.

Položaj planetov, 24 ur po rojstvu, kaže tok dogodkov v otrokovem drugem letu življenja. Položaj planetov 5 dni po rojstvu, nakazuje okoliščine od njegovega 5-6 leta življenja, položaj planetov 27 dni po rojstvu pa predstavlja dejavnike, ki bodo vplivali nanj med njegovim 27-28 letom in tako dalje. Vpliv planetov ima torej zelo pomembno vlogo.

Z astrološko karto ne napovedujemo prihodnosti temveč ocenimo smer razvoja in naravo vplivov, ki spremljajo človeka. Astrolog lahko na ta način zelo pomaga pri odločitvi, kdaj narediti pomemben korak, ki se morda dotika človekove kariere, nakupa zemlje, posla…

Te karta je tudi odličen pokazatelj značaja in lastnosti človeka. Z njo vidimo informacije o telesnem videzu, zdravju, spontanem vedenju in reakcijah. Za pravilnost izrisa astrološke karte je pomembno imeti točen datum, uro in kraj rojstva

Astrološka karta se izriše v obliki kroga. Nanjo vnesemo astrološke hiše v smeri, nasprotni urnemu kazalcu, oštevilčimo segmente notranjega kroga od 1-12, vnesemo ascendent, znamenja (simbole), sredino neba, položaj Lune in Sonca in preostalih planetov. Planete navedemo lepo po vrsti kot si sledijo naprej od Sonca, t. j. Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun in Pluton. Sledijo aspekti, ki jih označimo s črtami, ki povezujejo planete.

Začetna astrološka karta služi kot osnova, saj se karta stara skupaj z nami. Zato je potrebno karto progresirati. Končna oblika progresirane karte nudi vse informacije, ki jih potrebujemo za ugotavljanje okoliščin v določenem prihodnjem obdobju življenja človeka za katerega progresije računamo.

Poleg običajne rojstne karte astrologi za raziskovanje povezav med rojstvom in človekovo osebnostjo ter značajem, uporabljajo tudi druge dobro preizkušene tehnike (središčna točka, harmonika, vpliv asteroidov, kometov, sončnih in luninih mrkov, paralel, stopinjskih področij…).